GPS轨迹

[ 112 主题 / 417 回复 ]

版块介绍: 近远郊及长线的GPS轨迹,最好是GPX格式,也可以是KML格式。轨迹要尽量含有线路说明及航点信息。

版主: 浣熊

1、发帖请选择“驴友上传”分类
2、上传文件格式为gpx或kml,可压缩
3、欢迎跟帖讨论,但请不要介意被清理删除
4、版主整理好的轨迹在置顶的3个帖子中,欢迎使用。
5、请点击【发帖】下面第一行的相关分类以方便查询
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [驴友上传]黄泥川GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/2204 trek-3 2011-4-29 15:19
  [驴友上传]贡嘎转山GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1971 trek-3 2011-4-29 15:15
  [驴友上传]冈仁波齐转山GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1789 trek-3 2011-4-29 15:14
  [驴友上传]大五台GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/2019 trek-3 2011-4-29 15:13
  [驴友上传]大冰沟GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1720 trek-3 2011-4-29 15:10
  [驴友上传]城山头GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1725 trek-3 2011-4-29 15:09
  [驴友上传]步云山GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1730 trek-3 2011-4-29 15:07
  [驴友上传]冰浴沟GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1675 trek-3 2011-4-29 15:06
  [驴友上传]滨海路GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1763 trek-3 2011-4-29 15:04
  [驴友上传]北屏山GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1762 trek-3 2011-4-29 15:03
  [驴友上传]阿尔山GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1745 trek-3 2011-4-29 14:59
  [驴友上传]虎跳峡的GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1845 trek-3 2011-4-29 14:59
  [驴友上传]雨崩的GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1724 trek-3 2011-4-29 14:57
  [驴友上传]大黑山GPS轨迹 附件 trek-3 2011-4-29 0/1778 trek-3 2011-4-29 14:56
  [驴友上传]徽杭古道GPS轨迹 图片附件 静石 2011-4-28 0/1942 静石 2011-4-28 15:36
  GPS点位、航迹信息汇总(20080917更新) 附件  ...2 静石 2007-2-5 18/6412 信用证 2010-2-19 14:25